თივის ღერო, ნაკვერჩხალი და ლობიოს მარცვალი
https://www.youtube.com/channel/UCYqedgH6QEk6PbMwXoBl1lA/videos

კომენტარები